Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Telecomlijn ten aanzien van deze website op het volgende:
Ondanks de constante zorg en aandacht die Telecomlijn aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Telecomlijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Bepaalde (hyper)links kunnen binnen deze site leiden naar websites buiten het domein van Telecomlijn, welke geen eigendom zijn van Telecomlijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Telecomlijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Telecomlijn.

Disclaimer e-mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Ons kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van Telecomlijn van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. U kunt onze algemene voorwaarden vrijblijvend opvragen als PDF document.